Infratechniek

Infratechniek of Civiele techniek;

Infratechniek of Civiele techniek is precies hetzelfde, dit benaming is anders dat is omdat Civiele techniek van oudsher afstamt van onze defensie waar de Genieën zich bezig hielden met het bouwen van noodbruggen, -wegen en communicatiemiddelen.

Grond-, weg- en waterbouw worden samengevoegd tot de verzamelnaam Infratechniek. Deze technische wetenschap houdt zich voornamelijk bezig met het realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond. Als je dit kort samenvat, dan betreft het alles dat te maken heeft met bouwen zowel boven als onder de grond.

Het betreft hierbij vooral de aanleg van dijk (waterkering)en, sluizen, funderingen en nog vele andere bouwprojecten die vastzitten aan de grond. (Met uitzondering van gebouwen).

Infra-, of civiele techniek is gericht op het benutten van de leefomgeving, zowel onder- als bovengronds en dit betreft o.a.; kabels en leidingen, zoals grond-, weg- en waterbouw, gas, water, elektra en glasvezel tot aan gebouwen, verkeerstechniek, openbare verlichting, bruggen en viaducten (ook wel kunstwerken genaamd) en uiteraard valt wegenbouw, en de spoorwegen ook onder Infratechniek.

Ben je geïnteresseerd om de mogelijkheden om tot samenwerking met ons te bespreken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op;

Opdrachtgevers              : aanvraag@technical-vision.nl
ZZP-er                               : zzp@technical-vision.nl
Collegiale teamspelers : hrm@technical-vision.nl